Tervisekindlustus internetist!

NB! Pakume tervisekindlustust kuni 80-aastastele isikutele.
- päeva
Kindlustatute arv vanusegruppides
Valige sobiv pakett
Viisa
Kindlustussumma 30 000 €
Vältimatu arstiabi 30 000 €
(ootamatu haigestumine, kroonilise haiguse ägenemine, õnnetusjuhtum)

• statsionaarne arstiabi (22000 €)
• ambulatoorne arstiabi (4000 €)
• vältimatu meditsiinitranspordi kulu (2000 €)
• repatrieerimine (1500 €)
• retseptiravimid 50% (500 €)

OMAVASTUTUS juhtumi kohta: 50 €
Pakett 2
Kindlustussumma 8 000 €
Vältimatu arstiabi 8 000 €
(ootamatu haigestumine, kroonilise haiguse ägenemine, õnnetusjuhtum)

Sealhulgas:
• statsionaarne arstiabi (4500 €)
• ambulatoorne arstiabi (1500 €)
• vältimatu meditsiinitranspordi kulu (1000 €)
• repatrieerimine (1000 €)
• retseptiravimid 50% (0 €)

OMAVASTUTUS 50 € juhtumi kohta
Pakett 1
Kindlustussumma 12 500 €
Vältimatu arstiabi 12 500 €
(ootamatu haigestumine, kroonilise haiguse ägenemine, õnnetusjuhtum)

Sealhulgas:
• statsionaarne arstiabi (8000 €)
• ambulatoorne arstiabi (1500 €)
• vältimatu meditsiinitranspordi kulu (1000 €)
• repatrieerimine (1600 €)
• retseptiravimid 50% (400 €)

OMAVASTUTUS 5% summast juhtumi kohta

Soovitame sõlmida suurema kaitsega kindlustuslepingut (kindlustussumma 12 500 €).
Kindlustatute andmed
Isikukood Sünnipäev Ees- ja perekonnanimi Telefon Kindlustatu on kindlustusvõtja
Kindlustusvõtja andmed
Ladina tähtedega
1
Maksmisele kuulub EUR.
Suuname Teid panka. Palun oodake...

Tervisekindlustus

1-300x225

Pakume tervisekindlustust Eestisse elama asuvatele välisriikide kodanikele. Tervisekindlustus sobib välismaalasele, kes viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt ning tähtajalise elamisloa taotlejale.

Välismaalase tervisekindlustus korvab kulutused vajaminevale arstiabile, sh perearsti külastamine, haiglaravi ja vajalikud ravimid.

Enne lepingu sõlmimist palun tutvu kindlasti toote tingimustega ning küsimuste korral saada e-kiri aadressile reisid@inges.ee

Sisesta andmed, vaata hinda ja osta siit!