Tervisekindlustus internetist!

Tervisekindlustus Health insurance Mедицинская страховка

1-300x225

Pakume tervisekindlustust Eestisse elama asuvatele välisriikide kodanikele. Tervisekindlustus sobib välismaalasele, kes viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt ning tähtajalise elamisloa taotlejale.

Välismaalase tervisekindlustus korvab kulutused vajaminevale arstiabile, sh perearsti külastamine, haiglaravi ja vajalikud ravimid.

Milliste riskide vastu oled kaitstud?

  • Ootamatu haigestumine
  • Kroonilise haiguse ägenemine
  • Traumad ja õnnetusjuhtumid
PAKETT 1 PAKETT 2
HÜVITISPIIR 12500 € 8000 €
sh ambulatoorne ja statsionaarne arstiabi 6000 € 6000 €
sh retseptiravimid 50% ulatuses 400 € 0
sh äge hambapõletik 100 € 0
sh meditsiinitransport 1000 € 500 €
sh repatriatsioon 1500 € 1500 €
OMAVASTUTUS 5% 50 €
VANUSELINE PIIRANG kuni 80-aastastele kuni 50-aastastele

Enne lepingu sõlmimist palun tutvu kindlasti toote tingimuste, lepingueelse teabe ning toote teabedokumendiga. Küsimuste korral saada e-kiri aadressile reisid@inges.ee

Sisesta andmed, vaata hinda ja osta siit!

Soovin pakkumust

We are offering insurance cover for obtaining temporary residence permit (TPR) for citizens of foreign countries.

The following shall be deemed insured events:

  • Unexpected illness
  • Exacerbation of chronic illness
  • Accident
PACKAGE 1 PACKAGE 2
SUM INSURED 12500 € 8000 €
  Necessary out-patient and in-patient medical treatment 6000 € 6000 €
  Prescribed medication 50% 400 € 0
  Treatment of acute pulpitis 100 € 0
  Medical transportation 1000 € 500 €
  Repatriation 1500 € 1500 €
DEDUCTIBLE 5% 50 €
AGE LIMIT 80 50


Please check product terms and regulations, information document and pre-contractual information. If you have any questions kindly contact us via e-mail: reisid@inges.ee or call +372 641 0436

Мы предлагаем страхование для ходатайства временного вида на жительство для граждан зарубежных стран.

От каких рисков ты защищен?

  • Внезапное заболевание
  • Обострение хронического заболевания
  • Травмы и несчастные случаи
ПАКЕТ 1 ПАКЕТ 2
СУММА ВОЗМЕЩЕНИЯ ДО 12500 € 8000 €
  В том числе амбулаторная и стационарная помощь 6000 € 6000 €
  В том числе рецептурные медикаменты  50% 400 € 0
  В том числе острое воспаление зубов 100 € 0
  В том медицинский транспорт 1000 € 500 €
  В том числе репатриация 1500 € 1500 €
САМООТВЕТСВЕННОСТЬ 5% 50 €
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ 80 50

Пожалуйста ознакомьтесь обязательно с информационным документом (на эстонском), условиями (на эстонском) и информацией (на эстонском) по данному виду страхования.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по данному виду страхования, просим с нами связаться по телефону +372 641 0436 или по электронной почте reisid@inges.ee