Veosekindlustus

Veosekindlustus tagab veetava kauba kaitse selle kogu väärtuse ulatuses.

Küsi pakkumist

Kauba transportimine ühest kohast teise või riigist riiki on alati seotud ohtude ja riskidega. Seepärast on mõistlik veos kindlustada. Sõlmitud kindlustuslepingu põhjal hüvitatakse kahju, mis leiab aset juhuslikkusest ja hädaohtudest veoste transportimisel.

Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on röövimine või vargus, tulekahju, loodusõnnetus, liiklusõnnetus, laadimisõnnetus jms.

Kindlustuskatet saab valida nii üksikveosele kui aasta jooksul deklareeritud veostele.

Vastutuse mahust, kindlustuslepingu sõlmimisest ja lepingupoolte vastastikustest suhetest kindlustusjuhtumi puhul saab täpsemalt teada, lugedes veosekindlustuse tingimusi.

Kui Teil on veosekindlustuse kohta küsimusi, siis oleme meeleldi valmis vastama. Helistage +372 6410 436 või saatke e-kiri inges@inges.ee ja saate küsimustele vastused!