Уважаемые клиенты

Контора AS Inges Kindlustus на Raua 35 открыта и работает в обычном режиме. В связи с распространением вируса, просим Вас пo возможности заключать страховые договора и сообщать об ущербе через наш домашний сайт.

Закрыть

Страхование грузов

Узнать цену!

Kauba transportimine ühest kohast teise või riigist riiki on alati seotud ohtude ja riskidega. Seepärast on mõistlik veos kindlustada. Sõlmitud kindlustuslepingu põhjal hüvitatakse kahju, mis leiab aset juhuslikkusest ja hädaohtudest veoste transportimisel.

Veosekindlustus hüvitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on röövimine või vargus, tulekahju, loodusõnnetus, liiklusõnnetus, laadimisõnnetus jms.

Kindlustuskatet saab valida nii üksikveosele kui aasta jooksul deklareeritud veostele.

Vastutuse mahust, kindlustuslepingu sõlmimisest ja lepingupoolte vastastikustest suhetest kindlustusjuhtumi puhul saab täpsemalt teada, lugedes veosekindlustuse tingimusi.

Kui Teil on veosekindlustuse kohta küsimusi, siis oleme meeleldi valmis vastama. Helistage +372 6410 436 või saatke e-kiri inges@inges.ee ja saate küsimustele vastused!