KKK: lepingud

Roheline kaart on kehtivat liikluskindlustust tõendav dokument välismaal, mille alusel hüvitatakse sõidukiga kolmandale isikule põhjustatud liikluskahju.

Roheline kaart on kohustuslik järgmistes riikides: Albaania, Andorra, Aserbaidžaan, Bulgaaria, Bosnia ja Hertsegoviina, Valgevene, Horvaatia, Iisrael, Iraan, Maroko, Moldova, Makedoonia, Rumeenia, Serbia ja Montenegro, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja Venemaa.

Roheline kaart on soovitatav: Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi, Saksamaa, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Soome, Suurbritannia, Kreeka, Ungari, Itaalia, Iirimaa, Island, Luksemburg, Leedu, Läti, Malta, Norra, Holland, Portugal, Poola, Rootsi, Slovakkia, Sloveenia, Šveits.

Alates 01.07.2020 muutub rohelise kaardi vorm ning rohelised kaardid trükitakse edaspidi valgele paberile ühepoolselt. Roheline kaart loetakse kehtivaks ainult siis, kui see on TRÜKITUD kujul ja peab alates 01.07.2020 olema trükitud valgele paberile. Enne 1. juulit 2020 väljastatud rohelised kaardid kehtivad edasi sellistena, nagu need väljastatud on.

Seega on alates 1. juulist 2020 olukord, kus Eesti registris oleva sõiduki suhtes võib olla:

  • rohelisele paberile trükitud roheline kaart 2 lehel (1 roheline leht kahepoolselt trükitud tekstiga ja 1 valge leht kahepoolselt trükitud tekstiga), kui see on väljastatud enne 1. juulit 2020
  • valgele paberile trükitud roheline kaart ühel lehel (1 valge leht ühele lehe poolele trükitud tekstiga), kui see on väljastatud 1. juulil 2020 või hiljem

Kui sõiduki omanik muutub, siis läheb kindlustusleping uuele omanikule või liiklusregistrisse kantud vastutavale kasutajale üle. Kindlustusvõtja ei saa kindlustusandjalt nõuda lepingu lõpetamist, tuues põhjuseks sõiduki plaanitava müügi.

  • sõiduk kustutatakse (sh ajutiselt) liiklusregistrist
  • sõiduk varastatakse
  • sõiduk hävib
  • sõidukit ei saa tehnilistel põhjustel kasutada üle 1 kuu
  • lõppeb leping, mille alusel sõidukit kasutati