CMR kindlustus

Autovedaja vastutuskindlustuse ehk CMR kindlustuse pakkumise saamiseks täitke allolev avaldus. Küsimuste korral helistage numbril 55585641.

Kindlustusvõtja andmed
- päeva
Vedude geograafiline piirkond ( Märkida % )
Piirkond
Märkida %
Vedukid  
Veduki reg-nrMark, mudelAllvedaja
Lisa sõiduk Või impordi Exceli failist:
Kasutatavad haagisetüübid %
Veetavad kaubad %
Kahjude statistika viimase kolme aasta kohta
Aasta
Vedajale esitatud kahjunõuded summas
Kahjude arv
2024
Vedajale esitatud kahjunõuded summas
2023
Vedajale esitatud kahjunõuded summas
2022
Vedajale esitatud kahjunõuded summas
Täiendav info
Jah
Ei

Vedajate ja ekspediitorite vastutuskindlustus on mõeldud autotranspordi- ning kaupade veo ja/või ekspedeerimisega tegelevatele ettevõtetele. Vastutuse kindlustamine on küll vabatahtlik, kuid Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahendi 3-2-1-191-13 juhiste kohaselt ei ole mõistlik ettevõttega, kellel vastutuskindlustus puudub, lepingut sõlmida. Viidatud lahendi punktis 13 on kohus märkinud, et „Vastutuskindlustuse puudumine rahvusvaheliste kaubavedudega tegeleval ettevõtjal oleks kindlasti pidanud viima sellise ettevõtjaga lepingu sõlmimisest loobumiseni….“. Vastutuskindlustuse olemasolu tõstab ettevõtte usaldusväärsust ning lisab kindlustunnet veo tellijale. AS Inges Kindlustus on vedaja vastutuskindlustust pakkunud Eestis enam kui 20 aastat.

Kaubaveoga tegelevad ettevõtted saavad kindlustada:

(a) vastutust kauba hävimisel ja/või kahjustumisel

(b) finantskahjusid

(c) vastutust tolliorganite ees

(d) vastutust kaubaga kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest

(e) mõistlikke ja otstarbekaid kulutusi kahjujuhtumi uurimiseks, päästmiseks, ja kahjunõude tõrjumiseks (õigusabiks).

Hinnapakkumise saamiseks palume täita ülalolev vorm või saata eraldi avaldus aadressile cmr@inges.ee.  Vastame paari tööpäeva jooksul. Poliis hakkab kehtima pärast esimese osamakse või poliisi eest tasumist. Enne lepingu sõlmimist tutvuge kindlasti  CMR kindlustuse tüüptingimuste ja teabedokumendiga. Küsimuste korral helistage telefonil +372 641 0436.

Kindlustuslepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist palume kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva ette teatada e-kirjaga cmr@inges.ee.

Kindlustusjuhtumi korral tuleb kasutusele võtta kõik võimalikud abinõud kahju ärahoidmiseks, kauba päästmiseks ja kahju minimeerimiseks ning teavitama juhtunust esimesel võimalusel kindlustusandjat e-kirjaga aadressil cmr@inges.ee.