20. augustil oleme SULETUD. 19.08 avatud kuni 16.00

Sulge

CMR kindlustus

Autovedaja vastutuskindlustuse (CMR) pakkumise saamiseks täitke palun avaldus ja saatke see aadressile cmr@inges.ee

Vedajate ja ekspediitorite vastutuskindlustus on mõeldud autotranspordi- ning kaupade veo ja/või ekspedeerimisega tegelevatele ettevõtetele. Vastutuse kindlustamine on küll vabatahtlik, kuid Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahendi 3-2-1-191-13 juhiste kohaselt ei ole mõistlik ettevõttega, kellel vastutuskindlustus puudub, lepingut sõlmida. Viidatud lahendi punktis 13 on kohus märkinud, et „Vastutuskindlustuse puudumine rahvusvaheliste kaubavedudega tegeleval ettevõtjal oleks kindlasti pidanud viima sellise ettevõtjaga lepingu sõlmimisest loobumiseni….“. Vastutuskindlustuse olemasolu tõstab ettevõtte usaldusväärsust ning lisab kindlustunnet veo tellijale. AS Inges Kindlustus on vedaja vastutuskindlustust pakkunud Eestis enam kui 20 aastat.

Kindlustusobjekt

Kindlustusobjektiks on kindlustusvõtja varalised huvid, mis on tulenevalt kaupade veo- ja ekspedeerimislepingutest, on seotud nende ettevõtete kohustuste täitmisega.

Kindlustada saab (a) vastutust kauba hävimisel ja/või kahjustumisel, (b) finantskahjusid, (c) vastutust tolliorganite ees, (d) vastutust kaubaga kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ning (e) mõistlikele ja otstarbekaid kulutusi kahjujuhtumi uurimiseks, päästmiseks, ja kahjunõude tõrjumiseks (õigusabiks).

Lisainfo ja tellimine

Täpsema info saamiseks palun tutvuge CMR kindlustuse tüüptingimustega või helistage meile telefonil +372 641 0436.