Kahjuteate esitamine

KAHJUTEADE

Liikluskahju teadet täites palume vastata nii paljudele küsimustele kui oskate. Esitatavaid andmeid kasutatakse ning töödeldakse vaid kahjujuhtumi käsitlemiseks ning hüvitamiskohustuse tuvastamiseks.

Tärniga märgitud lahtrite täitmine on kohustuslik, kui neid ei täideta, siis teadet edastada ei saa *

Liiklusõnnetuse asjaolud

Kas õnnetuses sai mõni inimene vigastada: * JahEi

Kas politseid teavitati õnnetusest* JahEi

Lisad
(fotod: sõidukitest, vigastustest, sündmuskohast; joonised, sündmuskohal täidetud liiklusõnnetuse teade, sõiduki tehnilise passi koopia, juhiloa koopia, remondikalkulatsioon)

Kahjunõue

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning annan AS-ile Inges Kindlustus nõusoleku nende andmete töötlemiseks!