Tervisekindlustus

Sobib välismaalasele, kes viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt ning tähtajalise elamisloa taotlejale.

Pakume tervisekindlustust kuni 80-aastastele isikutele!

- päeva
Kindlustatute arv vanusegruppides
Valige sobiv pakett
Viisa
Kindlustussumma 30 000 €
Vältimatu arstiabi 30 000 €
(ootamatu haigestumine, kroonilise haiguse ägenemine, õnnetusjuhtum)

• statsionaarne arstiabi (22000 €)
• ambulatoorne arstiabi (4000 €)
• vältimatu meditsiinitranspordi kulu (2000 €)
• repatrieerimine (1500 €)
• ravimid 50% (500 €)

OMAVASTUTUS juhtumi kohta: 50 €
Pakett 2
Kindlustussumma 8 000 €
Vältimatu arstiabi 8 000 €
(ootamatu haigestumine, kroonilise haiguse ägenemine, õnnetusjuhtum)

Sealhulgas:
• statsionaarne arstiabi (4500 €)
• ambulatoorne arstiabi (1500 €)
• vältimatu meditsiinitranspordi kulu (1000 €)
• repatrieerimine (1000 €)
• ravimid (0 €)

OMAVASTUTUS 50 € juhtumi kohta
Pakett 1
Kindlustussumma 12 500 €
Vältimatu arstiabi 12 500 €
(ootamatu haigestumine, kroonilise haiguse ägenemine, õnnetusjuhtum)

Sealhulgas:
• statsionaarne arstiabi (8000 €)
• ambulatoorne arstiabi (1500 €)
• vältimatu meditsiinitranspordi kulu (1000 €)
• repatrieerimine (1600 €)
• ravimid 50% (400 €)

OMAVASTUTUS 5% summast juhtumi kohta

Soovitame sõlmida suurema kaitsega kindlustuslepingut (kindlustussumma 12 500 €).
Kindlustatute andmed
Isikukood*Sünnipäev*Ees- ja perekonnanimi*Telefon*Kindlustatu on kindlustusvõtja
Kindlustusvõtja andmed
1
Maksmisele kuulub EUR.
Suuname Teid panka. Palun oodake...
SEBSwedbankLHVCoop