Lugupeetud kliendid

Viiruse leviku tõkestamiseks kasutusele võetud meetmete tõttu on AS Inges Kindlustus Raua 35 kontor suletud. Palume Teil sõlmida kindlustuslepinguid ja esitada kahjuavaldusi meie kodulehel.

Sulge

Tervisekindlustus

Sobib välismaalasele, kes viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt ning tähtajalise elamisloa taotlejale.

Pakume tervisekindlustust kuni 80-aastastele isikutele!

- päeva
Kindlustatute arv vanusegruppides
Valige sobiv pakett
Viisa
Kindlustussumma 30 000 €
Vältimatu arstiabi 30 000 €
(ootamatu haigestumine, kroonilise haiguse ägenemine, õnnetusjuhtum)

• statsionaarne arstiabi (22000 €)
• ambulatoorne arstiabi (4000 €)
• vältimatu meditsiinitranspordi kulu (2000 €)
• repatrieerimine (1500 €)
• retseptiravimid 50% (500 €)

OMAVASTUTUS juhtumi kohta: 50 €
Pakett 2
Kindlustussumma 8 000 €
Vältimatu arstiabi 8 000 €
(ootamatu haigestumine, kroonilise haiguse ägenemine, õnnetusjuhtum)

Sealhulgas:
• statsionaarne arstiabi (4500 €)
• ambulatoorne arstiabi (1500 €)
• vältimatu meditsiinitranspordi kulu (1000 €)
• repatrieerimine (1000 €)
• retseptiravimid 50% (0 €)

OMAVASTUTUS 50 € juhtumi kohta
Pakett 1
Kindlustussumma 12 500 €
Vältimatu arstiabi 12 500 €
(ootamatu haigestumine, kroonilise haiguse ägenemine, õnnetusjuhtum)

Sealhulgas:
• statsionaarne arstiabi (8000 €)
• ambulatoorne arstiabi (1500 €)
• vältimatu meditsiinitranspordi kulu (1000 €)
• repatrieerimine (1600 €)
• retseptiravimid 50% (400 €)

OMAVASTUTUS 5% summast juhtumi kohta

Soovitame sõlmida suurema kaitsega kindlustuslepingut (kindlustussumma 12 500 €).
Kindlustatute andmed
Isikukood*Sünnipäev*Ees- ja perekonnanimi*Telefon*Kindlustatu on kindlustusvõtja
Kindlustusvõtja andmed
1
Maksmisele kuulub EUR.
Suuname Teid panka. Palun oodake...
SEBSwedbankLHV