Ekspedeerija vastutuskindlustus

Ekspedeerija vastutuskindlustuse pakkumise saamiseks täitke avaldus ja saatke aadressile cmr@inges.ee.

Ekspedeerija vastutuskindlustus on mõeldud autotranspordi- ning kaupade veo ekspedeerimisega tegelevatele ettevõtetele. Võib kindlustada ekspediitori tsiviilvastutust vastavalt Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni üldtingimustele.

Lepingu sõlmimine

Hinnapakkumise saamiseks palume täita avaldus ja saata see aadressile cmr@inges.ee. Vastame paari tööpäeva jooksul. Poliis hakkab kehtima pärast esimese osamakse või poliisi eest tasumist. Enne lepingu sõlmimist tutvuge kindlasti ekspedeerija vastutuskindlustuse tingimuste ja teabedokumendiga. Küsimuste korral helistage telefonil +372 641 0436.

Lepingu ennetähtaegne lõpetamine

Kindlustuslepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist palume kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva ette teatada e-kirjaga cmr@inges.ee.

Kahjujuhtumi korral

Kahjujuhtumi korral tuleb kasutusele võtta kõik võimalikud abinõud kahjude vältimiseks või vähendamiseks, mille hüvitamise kohustus vastavalt poliisile võib lasuda kindlustusandjal, ning teavitama juhtunust esimesel võimalusel kindlustusandjat e-kirjaga aadressil cmr@inges.ee.