Lugupeetud kliendid

Viiruse leviku tõkestamiseks kasutusele võetud meetmete tõttu on AS Inges Kindlustus Raua 35 kontor suletud. Palume Teil sõlmida kindlustuslepinguid ja esitada kahjuavaldusi meie kodulehel.

Sulge

Ekspedeerija vastutuskindlustus

Ekspedeerija vastutuskindlustuse pakkumise saamiseks täitke avaldus ja saatke aadressile cmr@inges.ee.

Ekspedeerija vastutuskindlustus on mõeldud autotranspordi- ning kaupade veo ekspedeerimisega tegelevatele ettevõtetele. Võib kindlustada ekspediitori tsiviilvastutust vastavalt Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni üldtingimustele.

Lepingu sõlmimine

Hinnapakkumise saamiseks palume täita  avaldus ja saata see aadressile cmr@inges.ee. Vastame paari tööpäeva jooksul. Poliis hakkab kehtima pärast esimese osamakse või poliisi eest tasumist. Enne lepingu sõlmimist tutvuge kindlasti ekspedeerija vastutuskindlustuse tingimuste ja teabedokumendiga. Küsimuste korral helistage telefonil +372 641 0436.

Lepingu ennetähtaegne lõpetamine

Kindlustuslepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist palume kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva ette teatada e-kirjaga cmr@inges.ee.

Kahjujuhtumi korral

Kahjujuhtumi korral tuleb kasutusele võtta kõik võimalikud abinõud kahjude vältimiseks või vähendamiseks, mille hüvitamise kohustus vastavalt poliisile võib
lasuda kindlustusandjal, ning teavitama juhtunust esimesel võimalusel kindlustusandjat e-kirjaga aadressil cmr@inges.ee.