Dear customers!

Due to emergency situation in Estonia our office is closed for VISITORS starting from 17.03.2020. We work via phone and e-mails on workdays 9.00-17.00.

All the necessary contacts are here.

Close

FAQ: insurance contracts

Roheline kaart on kehtivat liikluskindlustust tõendav dokument välismaal, mille alusel hüvitatakse sõidukiga kolmandale isikule põhjustatud liikluskahju.

Roheline kaart on kohustuslik järgmistes riikides: Albaania, Andorra, Aserbaidžaan, Bulgaaria, Bosnia ja Hertsegoviina, Valgevene, Horvaatia, Iisrael, Iraan, Maroko, Moldova, Makedoonia, Rumeenia, Serbia ja Montenegro, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja Venemaa.

Roheline kaart on soovitatav: Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi, Saksamaa, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Soome, Suurbritannia, Kreeka, Ungari, Itaalia, Iirimaa, Island, Luksemburg, Leedu, Läti, Malta, Norra, Holland, Portugal, Poola, Rootsi, Slovakkia, Sloveenia, Šveits.

JAH! Roheline kaart koosneb 2 lehest, millest ÜKS on ROHELISELE paberile kahepoolselt prinditud originaal ja TEINE VALGELE paberile kahepoolselt prinditud koopia. Valesti prinditud roheline kaart on kehtetu. Väljaprintimata roheline kaart on kehtetu.

Kui sõiduki omanik muutub, siis läheb kindlustusleping uuele omanikule või liiklusregistrisse kantud vastutavale kasutajale üle. Kindlustusvõtja ei saa kindlustusandjalt nõuda lepingu lõpetamist, tuues põhjuseks sõiduki plaanitava müügi.

  • sõiduk kustutatakse (sh ajutiselt) liiklusregistrist
  • sõiduk varastatakse
  • sõiduk hävib
  • sõidukit ei saa tehnilistel põhjustel kasutada üle 1 kuu
  • lõppeb leping, mille alusel sõidukit kasutati