FAQ: claims handling

Lülita sisse ohutuled ja veendu, et kõik liiklusõnnetuses osalenud inimesed on terved. Võimalusel ära sõidukit liiguta. Kui liiklusõnnetuse tõttu vajab keegi arstiabi, teavita koheselt politseid ja kiirabi, helistades numbrile 112.

Kui vigastatuid ei ole ja liiklusõnnetuse osalised on liiklusõnnetuse põhjustaja osas ühel meelel, ei ole kohustust politseid õnnetusest teavitada. Täida ja allkirjasta teade liiklusõnnetusest. Veendu, et süüdlane kinnitab süülisust allkirjaga.

Seaduse järgi peavad nii kannatanu kui põhjustaja kindlustusjuhtumist kas põhjustaja kindlustusandjat või kannatanu kindlustusandjat viivitamata teavitama. Kannatanul on õigus kahju hüvitamiseks pöörduda oma kindlustusandja poole, kui kindlustusjuhtumi asjaolud on selged ehk siis süülisuse osas on jõutud kokkuleppele ja teade liiklusõnnetusest on korrektselt vormistatud, kui kindlustushüvitise summa ei ületa 10 000 eurot, õnnetuses osalesid Eesti numbrimärkidega sõidukid ning liiklusõnnetuses ei saanud inimesed viga.

Kahjujuhtumist saab teatada meie kontoris Tallinnas aadressil Raua 35,  kodulehel, e-kirjaga aadressil kahjud@inges.ee või meie partnerite juures. Klienditeenindus vastab teie kindlustusjuhtumit puudutavatele kõnedele E-R 8.30-17.00 numbril +372 6 410 436.

Peale kahjuteate esitamist pöördu sobiva töökoja poole. Registreerime kahjuteate ja võtame teiega ühendust. Autoremondi töökoda esitab meile remondi maksumuse kalkulatsiooni.  Peale kalkulatsiooni kinnitamist taastatakse sõiduk.

Täida liikluskahju teade

Võta arsti käest haiguslugu, kus on kirjas diagnoos ja määratud ravi. Hoia alles kõik kuludokumendid.

Teavita meid kahjujuhtumi toimumisest kodulehel, e-kirjaga aadressil inges@inges.ee või helistades E-R 8.30-17.00 telefoninumbril +372 6 410 437.

Vene Föderatsioonis 24/7 Kõnekeskus: +7 495 134 00 35 (Moskva); +7 4012 605 274 (Kaliningrad)¸SMS +7 9097 765 197.

Valgevenes БРУСП « Белгострах» Республика Беларусь 22036 г. Минск, ул. К. Либкнехта, 70 Тел./факс: +375 17 252 4890 E-mail: assistance@bgs.by

Täida reisikahju teade