Infoleht

Lugupeetud Klient

Liiklusõnnetuse teade, mille vormistasite, on jõudnud AS-i Inges Kindlustus (kindlustusandja). Kindlustusandja registreerib juhtumi ning võtab Teiega ühendust.

Peale kahjuteate esitamist pöörduge remondiettevõttesse ning küsige kahjustatud eseme taastamiseks remondipakkumine, mille palume edastada kahjukäsitlejale või e-postile kahjud@inges.ee.

Vaata ka Infolehte