Tervisekindlustus / Health insurance / Mедицинская страховка

1-300x225

Pakume tervisekindlustust Eestisse elama asuvatele välisriikide kodanikele. Tervisekindlustus sobib välismaalasele, kes viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt ning tähtajalise elamisloa taotlejale.

Välismaalase tervisekindlustus korvab kulutused vajaminevale arstiabile, sh perearsti külastamine, haiglaravi ja vajalikud ravimid.

Milliste riskide vastu oled kaitstud?

  • Ootamatu haigestumine
  • Kroonilise haiguse ägenemine
  • Traumad ja õnnetusjuhtumid
 PAKETT 1PAKETT 2
HÜVITISPIIR125008000
sh ambulatoorne ja statsionaarne arstiabi60006000
sh retseptiravimid 50% ulatuses4000
sh äge hambapõletik1000
sh meditsiinitransport1000500
sh repatriatsioon15001500
OMAVASTUTUS5%50
VANUSELINE PIIRANGkuni 80-aastastelekuni 50-aastastele

Enne lepingu sõlmimist palun tutvu kindlasti toote tingimustega ja lepingueelse teabega ning küsimuste korral saada e-kiri aadressile reisid@inges.ee

 

   

Soovin pakkumust

The following shall be deemed insured events:

  • Unexpected illness
  • Exacerbation of chronic illness
  • Accident
 PACAKAGE 1PACKAGE 2
SUM INSURED125008000
Necessary out-patient and in-patient medical treatment60006000
Prescribed medication 50%4000
Treatment of acute pulpitis1000
Medical transportation1000500
Repatriation15001500
DEDUCTIBLE5%50
AGE LIMIT8050


Please check product terms and regulations. If you have any questions kindly contact us via e-mail: reisid@inges.ee or call +372 641 0436

От каких рисков ты защищен?

  • Внезапное заболевание
  • Обострение хронического заболевания
  • Травмы и несчастные случаи
 ПАКЕТ 1ПАКЕТ 2
СУММА ВОЗМЕЩЕНИЯ ДО125008000
В том числе амбулаторная и стационарная помощь60006000
В том числе рецептурные медикаменты 50%4000
В том числе острое воспаление зубов1000
В том медицинский транспорт1000500
В том числе репатриация15001500
САМООТВЕТСВЕННОСТЬ5%50
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ8050

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по данному виду страхования, просим с нами связаться по телефону +372 641 0436 или по электронной почте reisid@inges.ee