Täname teate eest!

Teie teade on edastatud ka Teie e-postile, millelt saate kontrollida esitatud andmete õigsust. Kahjunõude korral võetakse Teiega ühendust esimesel võimalusel, hiljemalt kümne tööpäeva jooksul. Kahjuteate esitamisel võetakse Teiega ühendust täpsustavamate küsimuste tekkides

Inges Kindlustus AS