Liikluskindlustus

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus. Liikluskindlustusandja hüvitab sõidukiga kolmandale isikule põhjustatud liikluskahju sõiduki valdaja eest. Liikluskindlustuse lepingu täpsemad tingimused on sätestatud liikluskindlustuse seaduses (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/106072018014?leiaKehtiv).

Lepingu sõlmimine

Kõige kiiremini ja lihtsamini saate liikluskindlustuse lepingu sõlmida meie kalkulaatori vahendusel. Sisesta sõiduki registrinumber, vaata hinda, tasu arve ja leping ongi sõlmitud.

Hinnapakkumist võib küsida e-kirjaga siit või helistades E-R 8.30-17.00 numbrile +372 6 410 436. Saadame arve e-posti või tavapostiga ning poliis hakkab kehtima pärast makse laekumist.

Enne lepingu sõlmimist palun tutvu liikluskindlustuse lepingueelse teabega.

Lepingu lõppemine

 

Kindlustusleping sõlmitakse eeldusel, et see kehtib kogu kindlustusperioodi jooksul.

Kindlustuslepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist palume kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva ette teatada. Tagasimaksmisele kuuluvast summast arvestatakse maha administratiivkulu 3 eurot.

Liikluskindlustuse lepingu ennetähtaegse lõppemise põhjused

  • sõiduki (sh ajutine) kustutamine liiklusregistrist, sõiduki vargus, sõiduk on hävinud, sõidukit ei saa tehnilisel põhjusel enam kui ühe kuu jooksul kasutada või lõpeb leping, mille alusel kindlustusvõtja sõidukit kasutas.

Lepingu lõpetamise aluseks ei ole

  • sõiduki omaniku muutumine. Kui sõiduki omanik muutub, siis läheb kindlustusleping uuele omanikule või liiklusregistrisse kantud vastutavale kasutajale üle. Kindlustusvõtja ei saa kindlustusandjalt nõuda lepingu lõpetamist, tuues põhjuseks sõiduki plaanitava müügi.
  • teise kindlustusandja soodsam pakkumine. Liikluskindlustuse lepingu kindlustusandjat saab vahetada pärast jooksva kindlustusperioodi lõppu.

Roheline kaart

on kehtivat liikluskindlustust tõendav dokument välismaal. Roheline kaart on kohustuslik rohelise kaardi süsteemi liikmesriikides, mis pole Euroopa Liidu ega Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid. Telli roheline kaart, helistades +372 641 0436 või kirjutades e-posti aadressile liiklus@inges.ee

Roheline kaart on kohustuslik järgmistes riikides: Albaania, Andorra, Aserbaidžaan, Bulgaaria, Bosnia ja Hertsegoviina, Valgevene, Horvaatia, Iisrael, Iraan, Maroko, Moldova, Makedoonia, Rumeenia, Serbia ja Montenegro, Tuneesia, Türgi, Ukraina ja Venemaa.

Roheline kaart on soovitatav: Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi, Saksamaa, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Soome, Suurbritannia, Kreeka, Ungari, Itaalia, Iirimaa, Island, Luksemburg, Leedu, Läti, Malta, Norra, Holland, Portugal, Poola, Rootsi, Slovakkia, Sloveenia, Šveits.