Ettevõttest

Inges Kindlustus on kahjukindlustusega tegelev kindlustusselts.

Inges Kindlustusele kuulub Eesti kindlustusseltside seas eriline koht, õigusliku järjepidevuse alusel on selts Eestis tegutsenud juba üle 60 aasta. Eelmise sajandi viimased aastad olid Eesti kindlustusturul tormilised. Mitmed seltsid kas lõpetasid tegevuse, ühinesid või omandati välismaiste kindlustusfirmade poolt. Inges Kindlustuse aktsiakapitalist 99,6% kuulub Eesti residentidest äriühingutele või eraisikutele.

Seltsi kapital ja reservid on investeeritud Saksamaa, Soome ja Eesti suurematesse pankadesse. Seltsi finantsaruandeid kontrollib rahvusvaheline audiitorfirma KPMG.